Glæden ved at hjælpe

I mit arbejde som terapeut møder jeg mange forskellige mennesker. Langt de fleste møder jeg i min stilling som kommunalt ansat familieterapeut. Selvom jeg nu snart har været ansat i 10 år, så er jeg fortsat lidt nervøs, når jeg skal møde en ny familie. Kan jeg mon være til hjælp her? Er jeg det rette menneske til at kunne hjælpe? Er min tilgang den som der er brug for?

Hjælp skal være frivillig

En udfordring som jeg ikke selv har så meget indflydelse på, er den forventning som familien kommer med. I kommunalt regi har mennesker ikke altid selv valgt, at de skal have hjælp. Det kan være en stor udfordring – for det er ikke muligt at hjælpe mennesker før de ønsker at blive hjulpet. Derfor kan en stor del af mit arbejde bestå i, at gøre det muligt for mig at kunne hjælpe. Jeg skal skabe en relation til mennesker, hvor de kan føle sig trygge.

Samtidig repræsenterer jeg et system, der potentielt kan gribe ind i en familie, hvis der er bekymring for et barns trivsel. Hvis dette er en ængstelse der fylder hos en familie, så kan det være svært at skabe en tryg relation. Det kan jeg godt sætte mig ind i – jeg ville også have svært ved at være tryg og åben i en sådan situation. Heldigvis lykkes det også her ind i mellem at være til hjælp. Men det kan være en lang og krævende proces – for begge parter.

Den positive forventning

Derfor værdsætter jeg muligheden for at kunne hjælpe mennesker, der selv opsøger hjælpen. Her er udgangspunktet oftest et helt andet: Jeg bliver mødt med et håb om forandring og et ønske om at opbygge et trygt samarbejde. Dette kan også vise sig at rumme udfordringer – men det er oftest langt mindre krævende. I sidste ende er jeg motiveret af kunne bygge bro mellem mennesker. Jeg ønsker at hjælpe mennesker til at kunne indgå i deres nære relationer, så de bedre kan elske og opleve sig elskede. For i sidste ende er det det vi længes efter alle sammen.