Nuet

Dette er en beskrivelse af hvad det vil sige, at terapi er oplevelsesorienteret. Så du kan danne dig et indtryk af hvordan det foregår.

Som oplevelsesorienteret terapeut arbejder jeg med at bringe selve den følelsesmæssige problemstilling til stede i samtalen. I stedet for at tale distanceret og teoretisk om det der er svært, så kan det lykkes at erfare det i fællesskab. Sådan bliver det muligt at arbejde virksomt med de grundlæggende årsager til vanskelighederne her og nu.

Fælles om nuet

Udgangspunktet for samtalen er de oplevelser og følelser, som du oplever som mest aktuelle, netop når vi mødes. Idet vi sammen bliver opmærksomme på nuet – hvordan det er lige nu og her – så kan vi være sammen om det der er mest væsentligt. Det vi oplever sammen, viser sig ofte at afspejle følelser og oplevelser, der også manifesterer sig i andre sammenhænge. Den måde vi fungerer på som enkeltpersoner, par og familier tager vi med os, hvor vi end er.

Det oplevelsesorienterede består derfor i, at samtalen styres af det, vi sammen oplever her og nu. Afstikkere til fortiden er kun væsentlige, når de bidrager til afklare den nuværende tilstand.

Ved at fastholde samtalens fokus på det, som vi løbende erfarer i fællesskab, kan du føle dig set, rummet og accepteret, som den du er. Dette er essensen af anerkendelse.

Selvaccept

I et sådant møde er det muligt at få ny indsigt i baggrunde og årsager til egne og andres ellers uforståelige og tilsyneladende destruktive handlingsmønstre. Det er udgangspunktet for den selvaccept, der er forudsætningen for enhver blivende og konstruktiv forandring i dit følelsesliv, din adfærd og dine relationer.

Ved at slutte fred med os selv, frigøres energi fra selvkritik og undertrykte følelser, som i stedet kan investeres i personlig og relationel udvikling.

Hvis du er interesseret i en mere om af fundamentet for oplevelsesorienteret terapi, så kan du fx starte her. Det er en tekst som min underviser Ruth Hansen har skrevet.